Witold – trąbka

TRĄBKA – instrument dęty blaszany.
Brzmienie trąbki w dużej mierze zależne jest od techniki gry. Może być łagodne, melodyjne, ale też ostre
i wibrujące.

W XVII i XVIII wieku trąbkarze /trębacze/ byli najlepiej opłacanymi instrumentalistami.
W XX wieku dzięki muzykom jazzowym odkryto wyjątkowe cechy tego instrumentu.
Najbardziej znanym przebojem muzyki klasycznej granym podczas ceremonii
ślubnej jest Preludium z „Te Deum” M.A.Charpentiera. Wielu melomanów
twierdzi iż trąbka to”królewski” instrument.