Trio skrzypce, altówka, wiolonczela – C. Gardel aranż. Piazzolla Tango z filmu Zapach kobiety

C. Gardel aranż. A Piazzolla Tango z filmu Zapach kobiety